Sportmarkt op basisscholen

26 januari 2023

Sportmarkt op school informeert ouders en leerlingen

Op dinsdag 14 februari en woensdag 15 februari vinden sportmarkten plaats op Basisschool De Brug in Waspik en Basisschool De Rank in Sprang-Capelle. De sportmarkt richt zich op ouders en leerlingen van de scholen, maar ook andere belangstellenden zijn welkom. 

De sportmarkt op school informeert ouders / verzorgers over de vele mogelijkheden die er in gemeente Waalwijk zijn om te sporten en te bewegen. Ook is er informatie over financiële ondersteuning aan gezinnen voor wie sportdeelname te kostbaar is en praktische hulp bij het aanmelden voor gratis proeflessen. “Doel is om zoveel mogelijk kinderen die nog niet sporten, in beweging te krijgen”, aldus mede-initiatiefnemer Anton van Himbergen. Als voorzitter van badmintonclub FST Waalwijk sloot hij zich in 2020 aan bij het Waalwijk Sportakkoord. “Eén van de doelen van het sportakkoord is om jonge kinderen (en hun ouders) te stimuleren om (meer) te sporten”, legt Van Himbergen uit. Dat is nodig, want volgens het CBS sport of beweegt 6 op de 10 kinderen in het basisonderwijs voldoende, maar 4 op de 10 te weinig of zelfs niet. “De redenen om niet te sporten kunnen heel divers zijn”, weet Van Himbergen. “Variërend van geen geld tot een taalbarrière of onbekend zijn met het belang van voldoende beweging, onbekend zijn met het sportaanbod. Wat de reden ook is, wij willen ouders op weg helpen. Want sport is ontzettend belangrijk voor een kind. Omdat sommige ouders moeilijk te bereiken zijn – ze komen immers niet op onze verenigingen – organiseren we in overleg met verschillende basisscholen een sportmarkt op school. Op dinsdag 14 februari houdt Basisschool De Brug de tienminutengesprekken met ouders, daags erna doet Basisschool De Rank dat. Wij zijn dan aanwezig met de sportmarkt.”

Hulp bij aanmelden of financiële steun

Op de sportmarkt is volop informatie beschikbaar. Onder meer over GO Waalwijk en de campagne Sjors Sportief, waarmee kinderen gratis allerlei sporten kunnen uitproberen. Van Himbergen: “Tijdens de sportmarkt kunnen we ouders die niet digitaal vaardig zijn, helpen bij het aanmelden via de Sjors-website. Die site is overigens meertalig. Belangrijk, omdat er natuurlijk ook ouders zijn die de Nederlandse taal niet goed spreken. Ook is er informatie over het Jeugdfonds Sport, dat financiële hulp biedt aan gezinnen met een laag inkomen. En natuurlijk zijn er verschillende sporten te zien en beleven. Wie zin heeft, mag dus lekker even meedoen!”

De sportmarkt wordt op dinsdag 14 februari van 15.00 tot 19.00 uur georganiseerd op Basisschool De Brug in Waspik. Op woensdag 15 februari strijkt de sportmarkt neer op Basisschool De Rank in Sprang-Capelle, van 14.00 tot 19.00 uur. Ook omwonenden en andere belangstellenden zijn welkom.