Sport- & Cultuurakkoord

Buurtsportwerker Elke Forkink ontvangt een cheque van het Waalwijks Sport- en Cultuurakkoord uit handen van wethouder Timon Klerx.

Cheques Sport- en Cultuurakkoord uitgereikt tijdens GO Café

 
Afgelopen maandag 15 april organiseerde GO Waalwijk het GO Café voor sport- en cultuuraanbieders en maatschappelijke organisaties. Bij aanvang reikte Timon Klerx, wethouder sport en cultuur van gemeente Waalwijk aan twee organisaties een cheque uit namens het Waalwijks Sport- en Cultuurakkoord.
 
Elke Forkink van Buurtsportcoach team Waalwijk ontving een symbolische cheque ter waarde van 916 euro. Het bedrag wordt door het team besteed aan activiteiten tijdens de lopende GO Urban-maand. Doel is om meer jongeren tussen 12 en 16 jaar te bereiken en met en voor hen leuke sport- en culturele activiteiten te organiseren. Naast de bijdrage uit het Waalwijks Sport- en Cultuurakkoord wordt de GO Urban-maand mede mogelijk gemaakt door inzet van diverse organisaties en door bijdragen van de Cruyff Foundation en het Breaking Barriers-project van Adidas. 
 
Ook Stichting Jeugdland Waalwijk werd verblijd met een bijdrage vanuit het Sport- en Cultuurakkoord. Daphne Collignon en Maaike Maaijen-Beerens, actief als hoofdleiding van de jeugdvakantieweek, kregen door wethouder Timon Klerx een waarderingsbijdrage van 500 euro overhandigd. Met de bijdrage kan Jeugdland aan de slag met het plan om naast de jaarlijkse week in de zomervakantie ook op andere momenten kleinschalige activiteiten te organiseren.
 
Over het Waalwijks Sport- en Cultuurakkoord
In oktober 2020 werd het Waalwijks Sportakkoord bekrachtigd. Er kwamen al veel mooie initiatieven uit voort, waaronder Tachos Walking Handball en het Kleuter Beweegdiploma. Voor de periode 2024-2026 is het lokale akkoord verbreed tot Sport- en Cultuurakkoord. Doel is om organisaties te ondersteunen in hun plannen om de inwoners van gemeente Waalwijk meer mee te laten doen met sport en cultuur. Voor het op gang brengen van de uitvoering van de acties stelt het Rijk budget beschikbaar. De partners in het Waalwijks Sport- en Cultuurakkoord beslissen hoe dit budget wordt verdeeld en besteed. Er worden waarderingsbijdragen van 500 euro beschikbaar gesteld. Ook kunnen organisaties en verenigingen die een nieuw initiatief hebben waarvoor meer geld nodig is, een aanvraag indienen. De leden van het kernteam Sport- en Cultuurakkoord beoordelen deze aanvragen vier keer per jaar. De eerstvolgende deadline voor het indienen van een aanvraag is op 10 juni.

Op www.gowaalwijk.nl/sport-en-cultuurakkoord is alle informatie te vinden over voorwaarden en het indienen van een aanvraag.