Sportcafé: ideeën beloond

20 april 2023

Afgelopen dinsdagavond 18 april organiseerde GO Waalwijk een Sportcafé voor aanbieders van sport en beweging. Deelnemers werden vooraf uitgenodigd om een goed idee voor te leggen aan het kernteam Waalwijks Sportakkoord. Dat leverde maar liefst negen pitches op. De nieuwe wethouder sport Timon Klerx kon aan vijf organisaties direct een cheque ter waarde van 500 euro overhandigen. De andere vier ideeën worden op korte termijn beoordeeld.

Het Waalwijks Sportakkoord werd in oktober 2020 ondertekend door 23 organisaties, die zich inzetten om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Voor het op gang brengen van de uitvoering van de acties stelt de Rijksoverheid budget beschikbaar. Het Sportakkoord leverde al meerdere mooie initiatieven op, zoals de oprichting van Walking Handball door Tachos en het Beweegdiploma voor Kleuters. Om meer en ook kleinschaliger acties op gang te brengen, werden sport- en beweegaanbieders uit gemeente Waalwijk in aanloop naar en tijdens het Sportcafé gestimuleerd om ideeën aan te dragen. Marja Nieuwenhuis, als adviseur lokale sport de ‘aanvoerder’ van het Waalwijks Sportakkoord was verrast door de positieve input. “Tijdens het Sportcafé werden maar liefst negen ideeën ingediend. Het lukte ons helaas niet om alle negen pitches ter plaatse te doen; het Sportcafé had immers een vol programma waar de mensen aan wilden deelnemen. Vijf ideeën zijn dinsdagavond aan ons gepresenteerd en gewaardeerd met een cheque ter waarde van 500 euro om het uit te kunnen voeren. De overige vier ideeën beoordelen we op korte termijn. Bovendien hebben we alle aanwezigen de gelegenheid gegeven om nog deze hele week ideeën in te sturen. Wie weet, levert dat nog wel een tiende inzending op!”

‘De winnaars brengen mensen in beweging met hun idee’

De eerste vijf winnaars van een Sportakkoord-waardecheque zijn PSV De Paardenvriend, Stichting Zeekadetkorps Waalwijk, badmintonvereniging FST Waalwijk, De Langstraat Klassieker en Petanque Vereniging Sprang-Capelle. Hun ideeën dragen ieder bij aan de doelstelling om direct meer mensen in beweging te krijgen of dit mogelijk te maken. PSV De Paardenvriend organiseert op 8 juli een ouderendag met als thema ‘circus’. Dit in samenwerking met onder andere een turnvereniging, Kindermusicalvereniging De Notenkrakers en andere beweegaanbieders. Zeekadetkorps Waalwijk wil samen met onder meer Jongerencentrum De Tavenu en de buurtsportcoaches een leuke dag gaan organiseren op het water voor kinderen die moeilijk contact maken. Badmintonvereniging FST Waalwijk wil samen met het bedrijfsleven een bedrijvenbadmintontoernooi organiseren voor Waalwijkse werknemers en arbeidsmigranten. De organisatie van De Langstraat Klassieker wil op vrijdag 22 september – daags voor de reeds geplande fietstoertocht – de Mini Langstraat Klassieker organiseren voor de kinderen uit groep 8 van het basisonderwijs. Petanque Vereniging Sprang-Capelle wil haar lief-en-leed-commissie uitrollen naar andere verenigingen.

Een uitgebreide toelichting op de ideeën en het Waalwijks Sportakkoord leest je op www.gowaalwijk.nl/sportakkoord.