Sport- en cultuurakkoord

Op dinsdag 6 oktober 2020 ondertekenden 23 organisaties uit gemeente Waalwijk het Lokaal Sportakkoord. Het hoofddoel is zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Gezamenlijk zijn we met verschillende acties aan de slag gegaan en dat heeft al tot mooie resultaten geleid. Op 14 december 2022 is landelijk het Sportakkoord II ‘Sport versterkt’ vastgesteld. Op basis van de landelijke doelen en onze lokale ambities is het Waalwijks Sportakkoord met ingang van januari 2024 uitgebreid en versterkt. Onder de nieuwe naam 'Sport- en Cultuurakkoord' gaan de partners aan de slag met 6 thema's:

  1. inclusie en diversiteit (iedereen kan een leven lang plezier beleven aan sport en cultuur)
  2. sociaal veilige sport- en cultuuromgeving
  3. vitale sport- en cultuuraanbieders
  4. vaardig in bewegen (kinderen en jongeren)
  5. ruimte voor sport en bewegen (zoals beweegvriendelijke omgeving)
  6. maatschappelijke waarde van topsport

Wil jij ook aanhaken? We zoeken met de 23 partners versterking bij de uitwerking en uitvoering van alle plannen. Voor de uitvoering is budget beschikbaar. 

Vraag budget aan
Goed idee? Cheque 500 euro!
Voorbeelden lopende acties
Over het akkoord
Doe mee met acties
Service / Clubondersteuning