Erepenning voor O.O.G.

Burgemeester Ausems overhandigt de koninklijke erepenning aan Frans de Wind sr, voorzitter van O.O.G. (foto: Pix4Profs/Jan Stads)

Toneelvereniging O.O.G. ontvangt Koninklijke Erepenning

Op 25 januari 2024 heeft Zijne Majesteit de Koning besloten de Koninklijke Erepenning toe te kennen aan Toneelvereniging Ons Onderling Genoegen (OOG). Burgemeester Sacha Ausems overhandigde deze prestigieuze onderscheiding op vrijdag 24 mei tijdens de viering van het 100-jarig jubileum van de vereniging.

OOG werd op 24 mei 1924 opgericht door de Waalwijker en schoenmaker Nelis Dekkers, een jaar na de herindeling van 1923 waarbij Baardwijk, Besoyen en Waalwijk werden samengevoegd tot de gemeente Waalwijk. Nelis Dekkers was later in 1940 ook mede-oprichter van RKC. Met enkele vrienden realiseerde hij het idee om minstens twee keer per jaar toneelstukken op te voeren.

De eerste voorstelling, getiteld “Zoo gewonnen, zoo geronnen”, vond plaats op 17 januari 1925 in de zaal van café Van Daelen aan de kruising van de Antoniusstraat en de Tweede Zeine in Waalwijk.

Door de jaren heen heeft de vereniging, met café De Lindeboom als thuisbasis, talrijke toneelstukken opgevoerd. Enkele van deze stukken waren: ‘De verwaande melkboer’ in april 1927, ‘De aap’ van Jan Grosfeld in november 1927, ‘De Hellas’ en ‘Pastor Bonus’ van Henri ’t Sas in november 1928, ‘Het offer van den Zwerver’ in 1932 en ‘De grote waanzin’ in 1935. Jaarlijks werden er minstens twee toneelstukken uitgevoerd en later nam de vereniging deel aan landelijke toneelcompetities.

Bijzondere gebeurtenissen
In eind 1937 werd voor het eerst een toneelstuk opgevoerd met zowel mannelijke als vrouwelijke acteurs. Dit stuk, ‘Het huis zonder zon’, was van de hand van Charlotte Kramer en Jan Everwijn.

Op 29 november 1939 vond de laatste voorstelling plaats vóór een tijdelijke stop. Deze voorstelling, het blijspel ‘De gebroeders Kalkoen’, werd speciaal gespeeld voor gemobiliseerde militairen. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden in 1940 en 1941 nog enkele voorstellingen gegeven, maar na 1941 stopte de vereniging met uitvoeringen vanwege de weigering zich te conformeren aan de voorschriften van de Kultuurkamer. Na de bevrijding werden de voorstellingen hervat op 6 juli 1945 met opnieuw ‘De gebroeders Kalkoen’.

Viering van het 100-jarig bestaan
In 2024 viert de toneelvereniging haar 100-jarig bestaan. Onder regie van de nieuwe regisseuse Hennie Weijgergangs werd in 2023 een nieuwe voorstelling opgevoerd: ‘De Getuige mag het zeggen’, een komische thriller van Neil Simon. Diverse activiteiten staan gepland om het jubileum te vieren, waaronder de uitgave van een speciaal jubileumboek. Op vrijdag 24 mei opent cultuurwethouder Timon Klerx een tentoonstelling over de vereniging in het Huis van Waalwijk. In het najaar zal een groots toneelstuk worden opgevoerd, waarbij zoveel mogelijk leden van de vereniging op de planken zullen staan.

Koninklijke Erepenning
De Koninklijke Erepenning is een Nederlandse onderscheiding voor verenigingen, instellingen en stichtingen, ingesteld in 1965 door koningin Juliana. Deze onderscheiding wordt toegekend aan verenigingen en stichtingen die minimaal 50 jaar bestaan en symboliseert het respect en de waardering van de Koning voor de bijzondere verdiensten van de vereniging.