Diversiteit en inclusie

2 vrouwen met hoofddoek op tennisbaan ter illustratie van inclusie in de sport

Sport bevordert een actieve gezonde leefstijl voor mensen mét en zonder beperking of chronische ziekte. Sport haalt mensen uit hun isolement en verbindt grote groepen. Sport moet dan ook een plek zijn waar ook bijvoorbeeld ouderen, mensen met een laag inkomen, de LHBTI+ community en mensen met verschillende culturele achtergronden zich thuisvoelen. Iedereen moet kunnen meedoen en iedereen hoort erbij. 

NOC*NSF zet zich in voor inclusieve sport, zodat écht iedereen mee kan doen aan sport. GO Waalwijk ondersteunt dit van harte. Wil je van gedachten wisselen over dit onderwerp, neem dan contact op met Judith van Berkel, coördinator Uniek Sporten Midden Brabant (judith.van.berkel@tilburg.nl) en/of GO-verenigingsondersteuner Ingo van Weert: ivanweert@waalwijk.nl.

Op de website van NOC*NSF vind je veel informatie en tips: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/inclusieve-sport